50-е заседание Научно-технической комиссии по аккредитации (НТКА)

Дата проведения: 21.11.2022

Формат проведения: видеоконференция